Архиви

Филтър 

  • Представяне на бенефициентите на МИГ

    ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ ДОБРИЧКА: „Ротаро" ЕООД , с. Одринци, представляващ г-н Валентин Манолов, бенефициент по мярка 123 към ...
  • Одобрени проекти

    МИГ Добричка има удоволствието да съобщи, че всички 59 проекта, кандидатстващи за финансиране към Стратегията за местно развитие са вече о...