Печат

Предложението за обновяване на Стратегията за местно развитие касае промяна на Договор № РД 50-145/13.10.2011 г.,  Раздел III, чл. 8  - Крайният срок за сключване на договори с получателите на финансова помощ за финансовите средства по стратегията за местно развитие е 31.12.2013 г.  
Проект на Предложение за промяна:
Крайният срок за сключване на договори с получателите на финансова помощ за финансовите средства по стратегията за местно развитие е 30.06.2014 г.

Призоваваме всички представители на заинтересовани страни да дадат своето становище в срок до 01.12.2013г.