Печат
ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ ДОБРИЧКА:


„Ротаро" ЕООД , с. Одринци, представляващ г-н Валентин Манолов, бенефициент по мярка 123 към Стратегията на МИГ Добричка"ИДЕА ВИЖЪН" ЕООД , с. Победа, представляващ г-н Иво Донев, бенефициент по мярка 312 към Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка