Печат

ВАЖНО!

Съгласно Заповед № 41-6/ 11.09.2014 г. на изпълнителния директор на МИГ Добричка, наличният разполагаем бюджет по мярка 121 се допълва с 45 750,00 лв., освободени в следствие оттегляне на договориран проект по време на приема.