Печат
За да успееш трябва да започнеш отнякъде...Нека започнем заедно!

До живеещите и работещите на територията на община Добричка,

Уважаеми съграждани,  

МИГ Добричка има удоволствието да Ви запознае с предстоящите пред Сдружението планирани инициативи и мероприятия. Те са свързани с популяризиране дейността на МИГ-а и с представяне на изпълненото по Стратегията за местно развитие за периода от 2011 г. до настоящия момент. Цел на мероприятията е да популяризират възможностите за финансиране по ПРСР, както и да насърчат потенциалните кандидати да се възползват от предоставеното подпомагане. Информационните дейности на МИГ Добричка са насочени към визуализиране на вече постигнатото за да дадат възможност на местното население да участва активно и информирано в изпълнението на дейностите по Стратегията. През цялата 2014 година екипът на МИГ Добричка ще предоставя полезна информация по най-достъпен за местната общност начин относно извършените и предстоящите дейности на МИГ по изпълнението на СМР.  


Информационни дейности Период на провеждане
Заснимане на информационен филм за ЛИДЕР и МИГ до юни 2014 г.
Информационни семинари за представяне на резултатите от изпълнението на СМР през цялата 2014 г.
Работни срещи за представяне на добри практики през цялата 2014 г.
Обучения за настоящи бенефициенти през цялата 2014 г.
Участие в браншови изложения през цялата 2014 г.

Екипът на МИГ Добричка кани всички заинтересовани от територията да вземат участие и да се присъединят към мероприятията. Актуален график за тяхното провеждане може да бъде открит на сайта на сдружението:  www.mig-dobrichka.org. За да получите повече информация може да посетите и офиса на МИГ-а на адрес: с. Бранище, ул. Първа 19-а, в сградата на кметството.

Нека продължим заедно!