Форум Арбанаси

Печат
В периода 17-18 декември 2014 г. екипът на МИГ Добричка взе участие в организиран от МИГ Девня - Аксаково Форум "Обмен на добри практики между местните инициативни групи от различните райони на планиране на Република България"

Виж подробности