Обучение на НСМ

Печат

На 12 и 13 ноември 2014 година в гр. Хисаря Звеното за управление на Националната селска мрежа (НСМ) проведе обучение на представители на местни инициативни групи (МИГ) на тема „Прилагане на мерки 421 и 431 от ПРСР 2007 – 2013 г.”, с цел повишаване на знанията и уменията на представителите на МИГ в България по прилагане и отчитане на проекти и дейности по горепосочените мерки от ПРСР. В работния форум са взели участие и отделът по ЛИДЕР към Министерство на земеделието и храните, представители на Държавен фонд „Земеделие” и Стефан Робер – съветник на Министъра на МЗХ.
Екипът на МИГ Добричка взе участие в обучението, ето и подробности по темата .