Печат

СТАРТИРАТ МЕРКИТЕ ОТ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.


В периода от  4 - 6 февруари 2015 г. в комплекс Златни пясъци се проведе Трета национална среща на Асоциацията на земеделските производители. На срещата присъстваха министърът на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, зам. министърът на земеделието и храните Васил Грудев, представители на МЗХ, БАБХ и др..
На работния форум бяха дискутирани важни моменти, засягащи новата Програма за развитие на селските райони. Според изнесената презентация за ПРСР 2014 - 2020 и след изказване на министър Д. Танева, стана ясно, че България планира да отвори две мерки преди Европейската комисия официално да одобри програмата: „През месец март се предвижда стартирането на прием по мярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства", а през месец юни предвиждаме да започне приема на заявления по мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители", позната като „Млад фермер".
Планираният бюджет по мярка 4.1 (приемник на мярка 121) възлиза на 150 млн. евро, а средствата по мярка 6.1 (приемник на „Млад фермер") са на стойност 35 млн. лева. Общият бюджет на ПРСР 2014 - 2020 е в размер на над 2,9 млрд. евро, като в програмата са включени достатъчно мерки подпомагащи малките земеделски производители.

Очаква се в кратки срокове на страницата на МЗХ да бъдат публикувани проекти на наредби по двете мерки.   

Повече информация по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" можете да прочетете тук . Данните са взаимствани от презентации на зам. мнинистър Васил Грудев и г-жа Светлана Боянова - бивш зам. министър на земеделието.

Все още липсва подробна информация за Мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители". Тук можете да се запознаете с основните моменти на мярката съгласно изнесената на срещата в Златни пясъци презентация от г-н Владислав Цветанов, експерт Дирекция „Развитие на селските райони" към МЗХ.

С цел стимулиране навлизането в сектора на млади хора от 2015 г. ще бъде въведена отделна схема за млади земеделски стопани, които започват дейност в земеделието. Подробности за схемата можете да намерите тук .