Печат
РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ОБЛАСТ КАТАЛУНИЯ

Във връзка с осъществяване на трансгранично сътрудничество и обмяна на опит и добри практики с други страни членки на Европейския съюз по прилагане на Подхода „Лидер", Сдружение „МИГ Добричка" осъществи работно посещение до Испания. По време на престоя си екипът посети две местни инициативни групи от територията на автономна област Каталуния. 
Първата среща се състоя в офиса на Сдружение за интегрирано развитие на селските райони на Североизточна Каталуня в гр. Фигерес. Изпълнителният директор на асоциацията г-жа Силвия Видал запозна екипа на МИГ Добричка с историята, структурата и дейността на организацията им. Тя представи с кратко резюме стратегията за местно развитие и насочи вниманието към специфичните цели на дейността на ADRINOC.

Втората среща се осъществи в Асоциация за развитие на селските райони в Централна Каталуния, гр. Берга. Екипът на МИГ Добричка беше посрещнат от Джема Канал – експерт и Едуард Барконс –мениджър на Асоциацията, домакин и ръководител на местната агенция за регионално развитие.