Печат

ИЗНЕСЕНА СРЕЩА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР И ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ


Сдружение МИГ Добричка проведе изнесена среща с бенефициенти за представяне на изпълнението на СМР и добри европейски практики. На срещата присъстваха 49 от общо 51 от подалите проектни заявления кандидати. Работният форум беше отразен от местни медии „Добруджа ТВ" и „Добрич онлайн". Лектори на срещата бяха г-жа Правда Димова и г-жа Галина Митева.

Срещата беше открита от Изпълнителния директор на МИГ Добричка г-жа Надежда Василева, която приветства всички присъстващи и представи накратко дневния ред на събитието.