Печат

 

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН

Екипът на МИГ Нови Пазар - Каспичан, съвместно с членовете на УС на Сдружението осъществи работна среща на територията на МИГ Добричка. Основната цел на посещението бе популяризиране дейностите на МИГ Нови пазар - Каспичан, запознаване с  работата на МИГ Добричка, обмяна на добри практики, както и планиране на бъдещи съвместни инициативи между двете местни групи.