Печат

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ИПЪЛНЕНОТО ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

През месеците април и май екипът на Сдружение МИГ Добричка проведе осем информационни семинара за представяне на резултатите от изпълнението на СМР в осем села на територията на община Добричка. На срещите бяха поканени земеделски производители, представители на малкия и среден бизнес и гражданския сектор от околните села. Външни лектори на срещата бяха г-жа Нели Николаева и г-жа Мария Стойчева, които подробно представиха проектите, реализирани чрез Стратегията за местно развитие. Бяха презентирани и оповестени резултатите от изпълнението на СМР. Отчетено беше и благоприятното й влияние върху развитието на община Добричка и бенефитите за местното население.