Печат
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА НПО” И „ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО И МИГ”


На 20 и 21 април 2015 г. екипът на МИГ Добричка взе участие в двудневно обучение на тема „Стратегическо и организационно развитие, планиране и финансово управление на НПО” и „Публично - частното партньорство и МИГ”.

Лектори на обучението бяха експертите Диана Аладжова и Биляна Георгиева. В рамките на първия ден екипът на МИГ се запозна с основите на стратегическото и организационно планиране на НПО, индикаторите за развитие, стратегия и същност на менижмънта, управление на ресурсите и други, свързани с планиране и финансово управление на НПО.