Печат
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

На 27 и 28 април 2015 г. бе проведено обучение на екипa на МИГ Добричка на тема „Управление на проекти".

Изпълнителят осигури двама лектори – експерти в областта с подходящ опит и познания по темата, които в съответствие с предварително изготвената програма, проведоха обучителния курс, водиха дискусии по темата, обсъдиха множество практически казуси. Изготвените обучителни материали, използвани в хода на обучителния курс във вид на Power Point презентации бяха представени на Възложителя на хартиен носител и едно електронно копие на CD.
Логистично мероприятието беше изпълнено в х-л „Лилия”, КК Златни пясъци.