Печат
Споделени успехи

Поредно признание за успешна дейност от страна на екипа на МИГ Добричка - вече и в национална медия! Не можем да не бъдем горди от постигнатото и доволни, че положените усилия дават добри резултати! Вярваме, че ще работим съвместно и през предстоящия (вече настоящ) програмен период! Пожелаваме успех на всички наши бенефициенти и ако перифразираме слогана на МИГ от предходните три години ("Нека започнем заедно") можем да ги призовем: Нека продължим заедно!

Радваме се...удовлетворени сме!