Печат

„ПРИНОСЪТ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ"

На 9 и 10 юли 2015 г. екипът на МИГ Добричка взе участие в международна конференция на тема  „Приносът на подхода ЛИДЕР за осъществяване целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион", проведена в
гр. Букурещ, Румъния.  Домакини на срещата бяха Националната мрежа за развитие на селските райони, а участници - представители на над 30 местни и чуждестранни организации. От българска страна бяха поканени Министерството на земеделието и храните, МИГ Добричка, МИГ Исперих и МИГ Троян и Априлци.
В рамките на 2 дни бяха изнесени презентации от представители на румънските Национална мрежа за РСР, Министерство на външните работи и Министерство на земеделието и храните. Присъстващите бяха запознати с Дунавската стратегия и постигнатите резултати от нейното прилагане.