Печат

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

В изпълнение на Споразумение №РД 50-27/ 05.04.2018 г., екипът на МИГ Добричка организира широка информационн кампания с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процесите, свързани с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Община Добричка. В тази връзка, МИГ Добричка планира да проведе поредица от информационни семинари за представяне на мерките от Стратегията за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по мерките, включени в нея. Графикът за провеждане на информационните семинари е както следва:

Дата: Час: Населено място: Тема на семинарите:
09 юли 10:00 часа с. Смолница за заинтересовани лица от селата Смолница, Миладиновци, Козлодуйци, М. Смолница, Ловчанци Представяне на мерките от СВОМР на МИГ Добричка и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията
10 юли 10:00 часа с. Стефаново, за заинтересовани лица от селата Стефаново, Батово, Прилеп, Одърци
11 юли 10:00 часа с. Пчелино, за заинтересовани лица от селата Славеево, Пчелино, Стожер
12 юли 10:00 часа с. Царевец, за заинтересовани лица от селата Паскалево, Царевец, Ген. Колево
16 юли 10:00 часа с. Свобода, за заинтересовани лица от селата Свобода, Росеново, Божурово, Добрево, Овчарово
17 юли 10:00 часа с. Котленци, за заинтересовани лица от селата Котленци, Полк. Минково, Полк. Свещарово, Попгригорово
18 юли 10:00 часа с. Победа, за заинтересовани лица от селата Победа, Методиево
19 юли 10:00 часа с. Ведрина, за заинтересовани лица от селата  Ведрина, Одринци, Долина, Орлова могила
24 юли 10.00 часа с. Бенковски, за заинтересовани лица от селата Бенковски, Владимирово, Медово, Енево, Гешаново, Подслон
25 юли 10.00 часа с. Дончево, за заинтересовани лица от селата Дончево, Опанец, Богдан, Драганово


Каним всички заинтересовани активни местни хора да присъстват на мероприятията!

Екип на МИГ


Печат
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР - С. ЦАРЕВЕЦ
На 12.07.2018г. от 10:00 часа в с. Царевец, община Добричка в залата на кметството се проведе информационен семинар за представяне на мерките, включени в новата Стратегия за ВОМР и обсъждане на възможностите за кандидатстване с проект по тях. Семинарът беше организиран в опорното село Царевец, за жители и работещи от селото и околните села - Паскалево, Стефан Караджа и Генерал Колево. На семинара присъстваха 16 души - представители на гражданския, публичния и бизнес сектори.

img_20180712_102259 img_20180712_102001 img_20180712_102038

img_20180712_102059 20180712_102934 img_20180712_101911
Печат
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР - С. ПЧЕЛИНО

На 11.07.2018г. от 10:00 часа в с. Пчелино, община Добричка се проведе информационен семинар за представяне на мерките, включени в новата Стратегия за ВОМР и обсъждане на възможностите за кандидатстване с проект по тях. Семинарът беше организиран за живеещи и/ или работещи в селата Славеево, Пчелино и Стожер. На семинара присъстваха 12 души, представители на бизнеса, публичния и граждански сектори.

img_20180711_101112 img_20180711_101233 img_20180711_101123 img_20180711_101055

11 13 14 15

Печат
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР - С. СТЕФАНОВО

На 10.07.2018г. от 10:00 часа в с. Стефаново, община Добричка се проведе информационен семинар за представяне на мерките, включени в новата Стратегия за ВОМР и обсъждане на възможностите за кандидатстване с проект по тях. Семинарът беше организиран в опорното село Стефаново, за живеещи и/ или работещи в селото и околните села - Батово, Прилеп и Одърци. На семинара присъстваха представители на гражданския сектор и земеделския бизнес. Предвид профила на присъстващите – предимно земеделски стопани, разговорите касаеха под-мярка 19.2-4.1.

img_20180710_111957 img_20180710_112053

1 2