Печат
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

МИГ Добричка, съвместно с кметовете по места, организират поредица от информационни мероприятия с цел запознаване на местната общност с концепцията на подхода „Водено от общностите местно развитие" и предстоящите дейности във връзка с изготвянето на Стратегията за местно развитие. По време на срещите ще бъдат идентифицирани  неформални лидери, които ще бъдат мотивирани за участие в обучение и в последствие в реализацията на бъдещата Стратегия.

Предстоящите срещи са в:

Петък (05.08) -  от 11:00 часа в с. Плачидол (в залата на читалището)
от 16:00 часа в с. Одринци (в залата на читалището)
Сряда (10.08) - от 17:00 часа в с. Стожер

Каним всички заинтересовани и активни хора от територията да се включат в информационните мероприятия!
Печат
СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА

Благодарение на финансовата подкрепа от община Добричка, територията получи втори шанс да разработи своята нова Стратегия за местно развитие. Предстоящите дейности по изготвяне на Стратегията включват и масирана информационна кампания, включваща срещи, семинарии, конференции и обществени обсъждания. Основната цел на кампанията е да  представи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и възможностите, които Стратегията може да предложи на хората, които живеят и/ или работят на територията на МИГ-а. На информационните срещи с местната общност ще бъде консултирана подготовката на Стратегията. За да може тя да отрази по-пълно и точно исканията на местното население, е необходимо в тези семинари и обсъждания да се включат максимален брой земеделски производители, предприемачи, търговци, граждани, НПО... всички, които са съпричастни към местното развитие и биха желали да допринесат за това, имат идеи и искат да се възползват от европейски средства. Направените предложения ще намерят място в проект на Стратегия, който ще бъде представен за публично обществено обсъждане. Там хората ще могат да дискутират и променят предложеното, така че да стане тяхна Стратегия и да я приемат като своя програма за развитие на района си.
Екипът на местната инициативна група ще разчита на съдействие и активност от страна на местните хора, за да можем заедно да изготвим, и в последствие да изпълним успешно, още една качествена Стратегия, съобразена изцяло с нуждите, възможностите и ресурсите на нашата територия.
Актуален график с датите на предстоящите информационни събития  ще бъде публикуван на сайта на МИГ Добричка www.mig-dobrichka.org.

Информационните мероприятия са открити за всички, които проявяват интерес към дейностите на Местната инициативна група.