Екип на МИГ

Печат
Трите именаПредложен за длъжност
Надежда Тодорова Василева Изпълнителен директор
Нели Янулова Събева Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР
Жени Славова Йорданова Асистент